Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: Rezort práce spúšťa projekt zameraný na zamestnávanie mladých ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

 Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) postupne spúšťa projekty zamerané na podporu zvyšovania kvalifikácie a aktivity mladých nezamestnaných. Tie počas pandémie nového koronavírusu nahradil projekt Prvá pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), v rámci ktorej úrady práce vyplatili vyše 1,4 milióna prijímateľom takmer pol miliardy eur.

 Podľa zamestnávateľov je najväčším hendikepom mladých ľudí pri hľadaní zamestnania absencia pracovných návykov a skúseností z praxe. Ministerstvo práce spolu s ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny preto spúšťa projekt Praxou k zamestnaniu 2, vďaka ktorému podporí vytvorenie približne 1000 pracovných miest pre mladých bez praxe.
      Zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať mladého nezamestnaného do 29 rokov a poskytnúť mu prax, môžu na úrade práce požiadať o finančný príspevok na jeho mzdu aj školenie. Podmienkou je, že pre neho vytvoria nové pracovné miesto na minimálne šesť mesiacov, respektíve na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky na toto pracovné miesto budú poskytované najviac 9 mesiacov. Príspevok na mzdu zamestnanca je vo výške 95 % celkovej ceny práce, maximálne do výšky 784,16 eura. Na každého mentora môže zamestnávateľ dostať najviac 98,02 eura. Úrad prispeje aj na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie, a to najviac sumou 71,92 eura.
      "Zamestnávateľ si môže takto vyškoliť zamestnanca presne podľa svojich predstáv a následne mu ponúknuť trvalé miesto. Mladý človek získa prax, nové vedomosti aj zručnosti. Je to 'win-win' situácia pre zamestnávateľa, zamestnanca aj štát," uviedol v stanovisku pre médiá Krajniak.
      Rezort chce podporiť aj aktivitu mladých nezamestnaných do 29 rokov pri hľadaní práce. Ak si nájdu zamestnanie sami, môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok k mzde. Prvých šesť mesiacov v zamestnaní dostanú každý mesiac 126,14 eura, ďalších šesť mesiacov 63,07 eura. Týmto budú motivovaní pracovať aj za nižšiu mzdu, ktorá ich doteraz mohla odrádzať od nástupu do zamestnania.
      Mladí, ale aj iné skupiny evidovaných nezamestnaných, ktorí si nevedia nájsť prácu, môžu využiť aj príspevok na rekvalifikáciu. Poskytovateľa kurzu si vyberú sami, a ak úrad vzdelávanie schváli, náklady na kurzovné uhradí priamo poskytovateľovi. Nezamestnanému poskytne príspevok na cestovné a stravné. Úrady práce majú na rekvalifikácie vyčlenených 17,3 milióna eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.