Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SP predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál SP

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 rozhodla, že poistencom opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti. Ide už o štvrté predĺženie. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. To znamená, že poberateľ dávky nemusí o nič žiadať.

Nárok na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým:

  1. vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti,
  2. tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a
  3. sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. júna 2020 do 3. júla 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, tzn. od 4. júla 2020 do 3. augusta 2020. Rozhodnutie o štvrtom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne.

Dávka v nezamestnanosti za štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej mu bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci august 2020.

Naďalej platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade štvrtého predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas štvrtého predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

Upozorňujeme, že prvé, druhé, tretie a aj štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020 bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať mimoriadna situácia. To znamená, že ak poistencovi uplynie napr. prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti 15. augusta 2020, nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti mu vznikne od 16. augusta 2020 do 31. augusta 2020.

Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti (prvé, druhé, tretie alebo štvrté) nevznikne, ak základné šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, resp. prvé, druhé alebo tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti, uplynie po 31. auguste 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.