Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SP upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa Sociálna poisťovňa pošle zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí jej nahlásili aktuálne kontakty, SMS správy a e-maily, prostredníctvom ktorých im pripomenie možnosť uplatniť si odklad platenia poistného za máj 2020. Lehota na úhradu poistného sa im tak predĺži do 31. decembra 2020.

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac máj 2020 vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za máj 2020 až do 31. decembra 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a tiež pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa im pritom odporúča využiť elektronický formulár čestného vyhlásenia, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Viac informácií tu: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za máj 2020


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.