Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SP zverejnila postupy, ako potvrdzovať dlhodobé ošetrovné a tehotenské od 1. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. apríla 2021 sa zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné a tehotenské a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú potvrdzovať nové tlačivá, ktorými potvrdia skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie nároku na tieto dávky.

Sociálna poisťovňa pre lekárov pripravila súhrn najdôležitejších informácií, s ktorými je potrebné oboznámiť sa v súvislosti so zavedením právnej úpravy do praxe, vrátane postupov pri vypisovaní nových tlačív. Potrebné informácie nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Nemocenské poistenie – Lekárska posudková činnosť tu: Potvrdzovanie tlačív SP na účely dlhodobého ošetrovného a tehotenského.

Všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné pre potvrdzovanie rozhodujúcich skutočností poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sú v zmysle zákona o sociálnom poistení (§ 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia a Sociálna poisťovňa ich bude poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uhrádzať.

Sociálna poisťovňa zároveň informuje, že uvedené tlačivá sú k dispozícii v pobočkách Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.