Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Stále viac sporiteľov v II. pilieri chce meniť DSS-ku

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Obnovením riadneho prevádzkového režimu v pobočkách Sociálnej poisťovne na konci mája tohto roku po prvej vlne pandémie (počas ktorej bolo možné o akceptačný list požiadať len prostredníctvom e-schránky sporiteľa) sa obnovil aj postup pri vydávaní akceptačných listov. A hneď sa to prejavilo aj v počte vydaných akceptačných listov. V júli už Sociálna poisťovňa evidovala vyšší počet vydaných akceptačných listov ako v ktoromkoľvek mesiaci v minulého roku – a to 6 916 (z nich 6 898 bezodplatne a 18 odplatne). V auguste Sociálna poisťovňa dokonca zaznamenala rekordný počet vydaných akceptačných listov za jeden mesiac – 7 352 (z toho 7 331 bezodplatne a 21 odplatne).

Za minulý rok pritom Sociálna poisťovňa vydala celkom 39 893 akceptačných listov. Od začiatku roka 2020 Sociálna poisťovňa už vydala celkovo 31 286.

Vydanie akceptačného listu je podmienkou pri prestupe sporiteľa z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) do inej DSS. Vystavenie takéhoto akceptačného listu je bezplatné. Len v prípade, ak oň žiadajú sporitelia, ktorí zmenili DSS a od posledného prestupu ešte neuplynul ani jeden rok, zaplatia za vydanie akceptačného listu 16 eur. Po obdržaní akceptačného listu ho sporiteľ odovzdá novej DSS, s ktorou podpíše novú zmluvu (prestupovú).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.