Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci apríl 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci apríl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 217 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 79 subjektov.

Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 57 žien a 160 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 86 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb   % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 217 100%
Ženy 57 26,27%
Muži 160 73,73%
Cudzinci 86 39,63%
     

 

*informácie aktuálne ku dňu 30. 05. 2022 (export z ISOP zo dňa 21. 05. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.