Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci august 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 77 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 24 žien a 53 mužov (podiel mužov predstavuje 69 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb   % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 77 100,00%
Ženy 24 31,17%
Muži 53 68,83%
     
Cudzinci 13 16,88%

*informácie aktuálne ku dňu 03. 10. 2022 (export z ISOP zo dňa 23. 09. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.