Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci február 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci február 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 63 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 78 mužov (podiel mužov predstavuje 76 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb  
 
 
Spolu 103 100,00%  
Ženy 25 24,27%  
Muži 78 75,73%  
         
Cudzinci 17 16,50%


*informácie aktuálne ku dňu 19. 04. 2022 (export z ISOP zo dňa 14. 04. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.