Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci máj 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci máj 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 148 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 74 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 38 žien a 110 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 68 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb   % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 148 100,00%
Ženy 38 25,68%
Muži 110 74,32%
Cudzinci 68 45,95%
     

*informácie aktuálne ku dňu 29. 06. 2022 (export z ISOP zo dňa 24. 06. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.