Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. 

Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 9 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb   % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 85 100%
Ženy 9 10,59%
Muži 76 89,41%
Cudzinci 17 20,00%
     

*informácie aktuálne ku dňu 10. 05. 2022 (export z ISOP zo dňa 06. 05. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.