Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci november 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci november 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 82 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov.

Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november  obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb   % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 82 100,00%
Ženy 22 26,83%
Muži 60 73,17%
Cudzinci 17 20,73%

*informácie aktuálne ku dňu 29. 12. 2022 (export z ISOP zo dňa 23. 12. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.