Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Dôvera v ekonomiku v máji u väčšiny podnikateľov vzrástla

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zvýšenú dôveru v máji zaznamenali takmer vo všetkých odvetviach, najväčší nárast bol už druhý mesiac po sebe v službách. Naopak, zhoršenie nálady sa prejavilo v obchode, ale aj u spotrebiteľov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V priemysle sa nálada zlepšuje tretí mesiac po sebe, indikátor dôvery (sezónne upravený) v máji vzrástol o 3,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 10. Pod priaznivý vývoj indikátora sa podpísal najmä rast objednávok, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, ako aj pokles zásob hotových výrobkov, a to hlavne vo výrobe elektrických zariadení.

Druhý mesiac po sebe zaznamenal najvýraznejší medzimesačný rast indikátor dôvery v službách, v máji vzrástol o 16 p. b. na úroveň 33,3, čo bola jeho najvyššia hodnota od júna 2011.      

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola v máji mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac, sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,5 bodu na úroveň -24,6. Najviac vzrástli obavy z očakávanej finančnej situácie domácností respondentov, ako aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne pesimistickejšie boli aj vyjadrenia, týkajúce sa očakávaných úspor domácností. Priaznivejší predpokladali len vývoj nezamestnanosti.

Dôvera v obchode oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne klesla, indikátor dôvery sa znížil o 0,7 p. b. na úroveň 29. Negatívne boli hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít, ako aj očakávaných požiadaviek na dodávateľov, v oboch prípadoch najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v oprave a údržbe motorových vozidiel.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve po dvoch mesiacoch poklesu v máji medzimesačne opäť vzrástol. Nárast o 4 body na -9,5 ovplyvnili priaznivejšie hodnotenia stavebnej aktivity, ako aj celkovej úrovne objednávok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.