Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Inflácia vo februári medziročne stúpla na 9 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Medziročná hodnota inflácie vo februári 2022 vzrástla na 9 % (v januári bola 8,4 %). Tempo medzimesačného rastu cien sa výrazne spomalilo, ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 0,9 %. Januárový rast oproti decembru bol trojnásobne vyšší. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročný rast cien vo februári 2022 dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných vyše 17 rokov (od decembra 2003). Medziročne hýbali cenami dve najdôležitejšie výdavkové skupiny slovenských domácností - bývanie vrátane energií, ako aj potraviny. V porovnaní s februárom pred rokom sa dvojciferne zvýšili ceny chleba a obilnín, ďalej zeleniny, ako aj olejov a tukov.

Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie - mala ceny rovnako ako v januári medziročne vyššie o 13,2 %. Januárová úprava cien energií súvisela s nízkou porovnávacou základňou (v roku 2021 ceny energií klesli) a toto zvýšenie bude ovplyvňovať infláciu na medziročnej báze počas celého roka 2022. A naďalej infláciu ťahali pokračujúce rasty cien stavebných materiálov premietnuté do rôznych zložiek odboru bývanie a zdražovanie pohonných látok.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,9 %.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9 %, za domácnosti dôchodcov o 9,9 %.

Spolu za dva mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 8,7 % (za domácnosti zamestnancov o 8,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 8,7 %, za domácnosti dôchodcov o 9,5 %).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.