Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Medziročný rast priemernej mzdy v auguste zaznamenala väčšina odvetví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Medziročný rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy v auguste 2020 síce zaznamenala väčšina odvetví, ale zatiaľ čo v júli klesla medziročne len v ubytovaní, v auguste k nemu pribudli aj priemysel a doprava. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V auguste 2020 oproti augustu 2019 najväčší rast mzdy pocítili v maloobchode o 5,3 % (dosiahla 814 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,1 % (553 eur). Zvýšila sa aj vo veľkoobchode o 3,8 % (1057 eur), stavebníctve o 2,4 % (761 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,4 % (1941 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2 % (1048 eur), vybraných trhových službách o 1,2 % (1029 eur).

Pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol už šiesty mesiac po sebe spomedzi vybraných odvetví najväčší v ubytovaní, v auguste medziročne klesla o 5,4 % (dosiahla 753 eur). Nižšia mzda bola aj v doprave a skladovaní o 1,3 % (1007 eur) a v priemysle o 0,3 % (1121 eur).

Rovnako aj priemerná reálna mesačná mzda v auguste 2020 vo väčšine odvetví medziročne rástla, pokles zaznamenali štyri odvetvia. V auguste 2020 oproti augustu 2019 vzrástla v maloobchode o 3,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,6 %, veľkoobchode o 2,4 %, stavebníctve a informačných a komunikačných činnostiach zhodne o 1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 %. Najviac klesla v ubytovaní o 6,7 %, znížila sa aj v doprave a skladovaní o 2,7 %, priemysle o 1,7 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,9 % (dosiahla 795 eur), veľkoobchode o 4,1 % (1065 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,1 % (529 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 % (1994 eur), vybraných trhových službách o 1,6 % (1023 eur) a v stavebníctve o 0,8 % (738 eur). Klesla v ubytovaní o 9,7 % (695 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 % (1028 eur), doprave a skladovaní o 0,6 % (1005 eur) a v priemysle o 0,4 % (1142 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne len v maloobchode o 2,6 %, veľkoobchode o 1,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Klesla v ubytovaní o 11,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 %, doprave a skladovaní o 2,7 %, priemysle o 2,5 %, stavebníctve o 1,4 %, informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách zhodne o 0,6 %.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.