Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Priemerná mesačná mzda v júni 2020 vzrástla už v polovici odvetví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Zatiaľ čo v máji 2020 sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila len v maloobchode, v júni 2020 už polovica odvetví zaznamenala rast. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 V júni 2020 oproti júnu 2019 sa najviac zvýšila priemerná mzda vo veľkoobchode, po májovom poklese o 2,6 % vzrástla o 11,7 % (na 1144 eur). Zvýšila sa aj v maloobchode o 4,8 % (804 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,7 % (527 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % (1960 eur) a v stavebníctve o 0,5 % (746 eur). Najväčší pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol v ubytovaní o 19,1 % (636 eur), v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa však výrazne zmiernil (v máji bol medziročný prepad o 32,1 %). Pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 % (1028 eur), vybraných trhových službách o 0,8 % (1027 eur), priemysle o 0,3 % (1129 eur) a v doprave a skladovaní o 0,2 % (1009 eur).
      Priemerná reálna mesačná mzda v júni 2020 medziročne klesla vo väčšine odvetví, zvýšila sa len vo veľkoobchode a maloobchode, vývoj bol však priaznivejší ako v máji, keď sa zaznamenal pokles vo všetkých sledovaných odvetviach. Vo veľkoobchode v júni 2020 oproti júnu 2019 vzrástla o 9,7 % a v maloobchode o 2,9 %. Najviac klesla v ubytovaní o 20,5 %, pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, vybraných trhových službách o 2,6 %, priemysle o 2,1 %, doprave a skladovaní o 2 %, stavebníctve o 1,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %.
      V priemere za 1. polrok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,8 % (na 788 eur), veľkoobchode o 3,8 % (1062 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,6 % (520 eur), vybraných trhových službách o 1,8 % (1020 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 % (2007 eur) a v stavebníctve o 0,4 % (727 eur). Klesla v ubytovaní o 11 % (677 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 % (1020 eur), doprave a skladovaní o 0,7 % (999 eur) a v priemysle o 0,3 % (1146 eur).
      Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,4 %, veľkoobchode o 1,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 13 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 %, doprave a skladovaní o 2,9 %, priemysle o 2,5 %, stavebníctve o 1,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.