Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Priemyselná produkcia v marci medziročne poklesla o 7,3 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Priemyselná produkcia v marci medziročne poklesla o 7,3 %, a to napriek tomu, že väčší počet priemyselných odvetví bol počas marca v pluse ako v poklese. Na príčine sú výraznejšie poklesy v kľúčových priemyselných odvetviach ako v energetike, vo výrobe dopravných prostriedkov či vo výrobe z ropy vrátane produkcie koksu. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Marcový výsledok priemyslu tak prehĺbil februárový nepatrný pokles a potvrdil podľa štatistikov obavy z príchodu výraznejšieho poklesu. Na porovnanie, slovenský priemysel vyprodukoval o 17,1 % väčšiu hodnotu, ako bol priemer mesiacov v roku 2015. Vlani v marci to bolo až o 26,3 % viac ako v mesačnom priemere z roku 2015.

Z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles produkcie v treťom mesiaci sedem odvetví. Aktuálny výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu a pary o 29,7 % a súčasne pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 13,9 %. Výraznejší pokles o 25,6 % zaznamenala tiež výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, čo vynieslo toto odvetvie na tretiu priečku najvýznamnejšieho vplyvu k celkovému výsledku priemyslu. K medziročnému poklesu výkonov celého priemyslu prispelo tiež takmer štvrtinové zníženie výkonov v ťažbe a dobývaní a mierny pokles výkonnosti vo výrobe z gumy a plastu.

Pozitívny vplyv mal najmä rast vo výrobe strojov a zariadení o 3,9 % a mierne rasty v ostatných menších odvetviach slovenského priemyslu. Medzimesačne sa po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia znížila o 5,3 %.

V súhrne za celý prvý štvrťrok 2022 priemyselná produkcia klesla medziročne o 1,8 %. Najvýznamnejší vplyv na dynamiku vývoja mal pokles produkcie v energetických dodávkach o 15,1 %. Na druhom mieste bol pokles o 7,2 % vo výrobe dopravných prostriedkov. Za celý štvrťrok boli v poklese aj ťažba a dobývanie, ako aj výroba koksu vrátane spracovania ropných produktov. Z odvetví ťahajúcich priemysel ku kladným číslam mala najpodstatnejší vplyv vyššia produkcia vo výrobe z gumy a z plastov o 6,9 %.  Podobne priemysel podržal aj vyšší 17,5 % rast vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.