Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Rast investícií sa v 2. štvrťroku udržal v kladných číslach

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Rast investícií v 2. štvrťroku sa udržal v kladných číslach, medziročne sa viac preinvestovalo v 14 spomedzi 19 odvetví ekonomiky. Objem investícií počas 2. štvrťroka 2022 vzrástol medziročne v bežných cenách o 10,9 %, najviac investovali firmy podnikajúce v nehnuteľnostiach a z priemyselnej výroby najmä vo výrobe kovov a vo výrobe. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celková tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2022 dosiahla objem 6,1 miliardy eur. Jeho hlavná zložka tvorba hrubého fixného kapitálu v bežných cenách dosiahla 4,9 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný rast o 10,9 % (v stálych cenách rast predstavoval 0,4 %).

Z celkového počtu 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo až 14 z nich. Najviac peňažných prostriedkov, takmer 23 %, investovali podniky pôsobiace v oblasti nehnuteľností.

Druhý najvyšší objem investícií, viac ako pätina, smeroval do odvetvia priemyselnej výroby. Investície tu boli medziročne vyššie o 9,8 %, avšak v porovnaní s rokom 2019 poklesli o 18 %. Aktuálne z 13 odvetví priemyselnej výroby medziročne vzrástli investície v 9, najvýraznejšie výsledok ovplyvnil rast vo výrobe kovov a kovových  konštrukcií o 24,4 %, ako aj nárast vo výrobe dopravných prostriedkov o 9 %.

Tretí objemovo najvyšší podiel investícií smeroval do odvetvia dopravy a skladovania pri medziročnom náraste o 18,1 %. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu boli investície medziročne vyššie o 18,6 %.

Medziročný pokles investícií zaznamenali odvetvia zdravotníctvo a sociálna pomoc o 5,8 %, vzdelávanie o 23,2 % a finančné a poisťovacie činnosti o 38,8 %.

V súhrne počas 1. polroku 2022 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 11,2 miliardy eur, čo predstavuje rast v bežných cenách oproti 1. polroku 2021 o 5,9 %. Z toho tvorba hrubého fixného kapitálu tvorila objem 9 miliárd eur pri medziročnom náraste o 3,1 %.  V porovnaní s úrovňou roka 2019 zaostávala miera investičných aktivít o takmer 10,1 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.