Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Zhoršovanie ekonomickej nálady v SR pretrvávalo aj v októbri

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zhoršovanie ekonomickej nálady na Slovensku pretrvávalo aj v októbri 2022. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol o 1,4 bodu na úroveň 88,3. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla aktuálna hodnota IES o 8,7 bodu. Prehĺbilo sa tak aj zaostávanie za dlhodobým priemerom, a to o 14,2 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Indikátor dôvery v priemysle (sezónne upravený) sa po miernom zvýšení v predchádzajúcom mesiaci v októbri opäť medzimesačne znížil. Pokles o tri percentuálne body (p. b.) na hodnotu -10,7 ovplyvnil pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Najväčšími pesimistami boli respondenti vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a ostatných nekovových výrobkov.

Dôvera v službách sa v októbri mierne zvýšila, indikátor dôvery medzimesačne vzrástol o jeden bod na hodnotu 0,3. Zlepšenie ovplyvnil nárast indikátorov dopytu. Dopyt po službách za posledné tri mesiace vzrástol o dva body na hodnotu -2, a to najmä v ubytovacích a stravovacích službách, informáciách a komunikácii či v ostatných činnostiach. Očakávaný dopyt zaznamenal rast o 4 body na hodnotu 15, vyšší dopyt pritom očakávajú najmä v oblasti informácií a komunikácie, administratívnych a podporných činnostiach, ale aj v umení, zábave a rekreácii.

Indikátor dôvery v obchode v októbri klesol oproti septembru o 4,7 p. b. na hodnotu 18,3. Respondenti negatívne hodnotili pokles podnikateľských aktivít, najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Zároveň očakávajú aj nižšie splnenie požiadaviek od dodávateľov, najmä v oprave motorových vozidiel a predaji dielov a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

Dôvera v stavebníctve sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšila, sezónne upravený indikátor dôvery vzrástol o 1,5 p. b. na -10,5. Vývoj ovplyvnili priaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, predovšetkým podnikov realizujúcich výstavbu budov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršuje už šiesty mesiac po sebe. Pri medzimesačnom poklese o 1,9 bodu padol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) v októbri na úroveň -36, čo je najnižšia hodnota za posledných 19 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršili hodnotenia v troch zo štyroch zložiek indikátora. Pesimistickejší boli respondenti najmä z očakávaného vývoja nezamestnanosti, obavy však vzrástli aj z očakávaných úspor, ako aj finančnej situácie domácností. Optimistickejšie boli hodnotenia týkajúce sa vyhliadok na vývoj celkovej hospodárskej situácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.