Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

  1. ) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,
  2. ) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura.

Okrem základnej náhrady za každý 1 km jazdy patrí zamestnancovi aj náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Bližšie pravidlá poskytovania náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.