Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚSR: Zamestnanosť v závere roka 2020 klesla o 2 %, ubudlo 50.000 pracujúcich

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 5. marca (TASR) - Zamestnanosť v poslednom štvrťroku 2020 zaznamenala pokles o dve percentá, ubudlo vyše 50.000 pracujúcich. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V závere vlaňajška bolo na trhu práce celkovo 2.538.900 pracujúcich, ich počet bol o 52.300 osôb nižší ako v rovnakom období roka 2019. Sezónne očistená celková zamestnanosť sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 2500 osôb (o 0,1 %). "Pokles zamestnanosti sa prejavil najmä v 2. štvrťroku, následne miera poklesu spomaľovala," podotkli štatistici.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa oproti 4. štvrťroku 2019 znížila o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 72,7 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska klesla o 1,7 % na 2.420.800 osôb.

Najväčšie úbytky pracujúcich boli od začiatku roka 2020 v službách, tempo poklesu sa však postupne spomaľovalo. "Najhoršia situácia bola v ubytovacích a stravovacích službách, kde v poslednom štvrťroku prišlo o prácu 17.100 osôb (16 %), a v doprave a skladovaní pri poklese o 12.400 osôb (o 7,3 %)," spresnili štatistici. Naopak, výraznejšie sa zamestnanosť zvýšila v informáciách a komunikácii o 13,5 %. Relatívne najviac vzrástol počet pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 15,5 %, tie však na celkovej zamestnanosti tvorili menej významný podiel.

Počet pracujúcich sa znížil aj v hlavnom odvetví hospodárstva v priemysle o 1,3 %. Naďalej sa prehlboval aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve, medziročne klesla o 21 %.

Zamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, a to tretí štvrťrok po sebe. "Najmenej priaznivá situácia bola v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, ktoré zaznamenali najvyššie úbytky pracujúcich aj najväčší pokles miery zamestnanosti," vymenovali štatistici. V Prešovskom kraji klesol počet pracujúcich medziročne o 11.400, miera zamestnanosti bola najnižšia (67,6 %) a klesla o 2 p. b. V Banskobystrickom kraji úbytok pracujúcich rovnako presiahol 10.000 osôb a pokles miery zamestnanosti bol druhý najvyšší (o 1,5 p. b.). Rast miery, aj to len mierny o 0,1 p. b., dosiahli len v Trnavskom kraji.

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka dosiahol vo 4. štvrťroku 118.100 osôb. Za prácou do zahraničia odchádzalo zo Slovenska o 8,5 % menej osôb ako vo 4. štvrťroku 2019. Dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 2,3 p. b. Pracovné uplatnenie našli najmä v stavebníctve, ich počet sa medziročne zvýšil o 11.600 osôb, v priemysle (pokles o 9900 osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (pokles o 7800 osôb). Z európskych krajín našli uplatnenie najčastejšie v Rakúsku (32.400 osôb), a to napriek najväčšiemu medziročnému poklesu. Prácu v zahraničí našlo najviac pracujúcich pochádzajúcich z Prešovského kraja (30.000 osôb).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.