Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2024.

Použitie kalkulačiek je jednoduché: 
SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí svoj typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného nájdete tu:

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 1. 2024

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2024


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.