Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za máj 2020

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, ktorí požiadali o odklad poistného za mesiac máj 2020 na blížiacu sa splatnosť tohto poistného. Povinnosť uhradiť poistné za máj 2020 je do 31. marca 2022.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac máj 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 052020, použiť správny variabilný symbol pre identifikáciu platby a úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (čísla účtov pobočiek SP).

Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch pripomenie SZČO a zamestnávateľom povinnosť uhradiť odložené poistné za mesiac máj 2020 do 31. marca 2022 aj správou prostredníctvom e-mailu. Ide o proaktívnu službu Sociálnej poisťovne. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, a teda eviduje ich mailový kontakt.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.