Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného uhradili Sociálnej poisťovni už polovicu svojich záväzkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Vláda v boji s pandémiou koronavírusu Covid 19 rozhodla okrem iného aj o tom, že zamestnávatelia a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, mohli počas prvej vlny požiadať o odklad splatenia poistného za mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Viac ako polovicu dlžného poistného už títo zamestnávatelia a SZČO uhradili.

O odklad zaplatenia poistného za tieto mesiace požiadalo spolu 24 202 odvádzateľov poistného, z toho 11 193 SZČO a 13 009 zamestnávateľov. Títo požiadali o odklad zaplatenia poistného v celkovej výške 53,821 mil. eur eur, pričom Sociálna poisťovňa už eviduje úhrady vo výške 27,352 mil. eur. Predĺžená splatnosť poistného pritom platí do konca tohto roka, čo znamená, že do 31. 12. 2020 musia títo odvádzatelia ešte uhradiť zostávajúcich 26,469 mil. eur.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné do 31. 12. 2020, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im nepredpíše penále. Ak tak nespravia, Sociálna poisťovňa im toto penále predpíše a pokiaľ čerpali niektorú z dávok nemocenského poistenia v spomínanom období, kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto dávky budú musieť vrátiť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.