Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO: Nezabudnite zaplatiť poistné v novej výške – do 10. augusta 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa pripomína tým živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí si počas koronakrízy podali daňové priznanie v pôvodnej lehote do 31. marca 2020 (nevyužili teda možnosť odložiť si podanie daňové priznanie po skončení mimoriadnej situácie), aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl 2020 v novej výške v lehote do 10. augusta 2020. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch. V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom platenia poistného môžu kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

V súčasnosti stále platí, že samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu daňové priznanie za rok 2019 podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie. Zatiaľ nie je známe, kedy tak vláda urobí. Sociálna poisťovňa teda až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť takýmto SZČO určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie v ďalšom období. Aj tieto SZČO dostanú po skončení mimoriadnej situácie od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s určením výšky „nového“ poistného.

Viac informácií o posudzovaní povinnosti odvádzať poistné SZČO je na internetovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Ako budú SZČO platiť odvody od júla 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.