Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO, občania Ukrajiny, môžu prerušené sociálne poistenie oznámiť aj elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Po tom, ako vstúpil do platnosti tzv. lex Ukrajina, zmenil sa aj zákon o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila nové formuláre, ktoré môžu využiť občania Ukrajiny, aby si jednoduchým spôsobom mohli splniť povinnosť a informovať o zmene ich životnej situácie.

Podľa aktuálneho zákona (č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine účinného od 30. marca 2022) sa povinne poistenej SZČO, občanovi Ukrajiny, prerušuje povinné sociálne poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území. Dôvodom je výkon služby vo vojsku Ukrajiny, výkon brannej povinnosti alebo výkon odvodnej povinnosti na Ukrajine. Počas tohto obdobia nebude mať povinne poistená SZČO, občan Ukrajiny, povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Stačí, ak to Sociálnej poisťovni potvrdí čestným vyhlásením.

Elektronický formulár čestného vyhlásenia k prerušeniu poistenia SZČO je zverejnený tu:
Čestné vyhlásenie k prerušeniu povinného poistenia SZČO-občana Ukrajiny (e-Formulár)
Ak sa SZČO-občan Ukrajiny rozhodne zaslať tento formulár, po vyplnení údajov ho elektronicky priamo odošle Sociálnej poisťovni.

Písomný formulár čestného vyhlásenia k prerušeniu poistenia SZČO je zverejnený tu:
Čestné vyhlásenie k prerušeniu povinného poistenia SZČO-občana Ukrajiny
Ak sa SZČO-občan Ukrajiny rozhodne zaslať Sociálnej poisťovni tento formulár, je potrebné vyplniť v ňom všetky údaje, podpísať ho a doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo cez e-schránku.

Za obdobie, počas ktorého sa SZČO-občanovi Ukrajiny preruší povinné sociálne poistenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, má možnosť zaplatiť si poistné na dôchodkové poistenie aj dodatočne. Formulár je zverejnený tu:
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.