Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO: Po odklade daňového priznania nezabudnite zaplatiť nové poistné do 8. novembra 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie v predĺženej lehote, Sociálna poisťovňa pripomína blížiaci sa termín 8. november 2021. Dovtedy majú po prvý raz zaplatiť poistné v novej výške (za október).

Sociálna poisťovňa zaslala približne 73 tisíc SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dôležité informácie o poistnom počas minulého mesiaca. Dostali ich klasickou poštou (listom) alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Odporúčame všetkým živnostníkom, aby si informácie v zásielke pozorne prečítali a pri platbe správne uviedli všetky údaje – sumu poistného, variabilný, špecifický i konštantný symbol a aby dodržali aj termín splatnosti. Tí, ktorí platia poistné trvalým príkazom v banke, by mali pamätať na úpravu výšky poistného, aby sa vyhli nedoplatku.

Sociálna poisťovňa pravidelne oznamuje SZČO vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného. Tie osoby, ktoré mali za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahli hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia (príjem vyšší ako 6 552 eur), majú od októbra 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného s čím súvisí aj nová mesačná suma poistného.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.