Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO, pozor! Poistné za august treba zaplatiť do 8. 9. 2020

Kategória: Platenie poistného Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako aj zamestnávateľov, že v súvislosti s koronakrízou si už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch. Znamená to pre nich, že SZČO sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie v riadnom termíne do 8. septembra 2020 a zamestnávatelia v určený deň splatnosti poistného.

Možnosť odložiť si platenie poistného vláda určila len za mesiace marec, máj, jún a júl. Poistné za tieto mesiace musia príslušné SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do 31. decembra 2020, neplatí sa pritom žiaden úrok z omeškania. Za apríl 2020 išlo o úplné odpustenie platby poistného.

Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že o odklad poistného za mesiace marec, máj, jún a júl požiadalo zatiaľ spolu 60 845 SZČO a zamestnávateľov. Z tohto počtu bolo 27 017 SZČO a 33 828 zamestnávateľov. Odpustenie platby poistného za apríl 2020 sa týka 38 811 subjektov, z toho bolo 16 974 SZČO a 21 837 zamestnávateľov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.