Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Testovanie: Rodičia detí, ktoré museli ostať doma, majú nárok na pandemickú OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ľudia, ktorí prídu do kontaktu s pozitívne testovaným človekom na ochorenie COVID-19, musia zostať v povinnej izolácii. Nedobrovoľne doma sa však môžu ocitnúť aj rodičia žiakov a detí, ktorých škola ale predškolské zariadenie boli zatvorené. Aj pre takéto prípady bolo s cieľom aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín zavedené tzv. pandemické ošetrovné (pandemická OČR).

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) majú nemocensky poistení rodičia aj náhradní rodičia a osvojitelia, ktorí počas aktuálnej krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov, respektíve mladšiemu ako 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ide o prípady, keď bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorené.

Účasť alebo neúčasť na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 nemá vplyv na nárok poistenca na pandemickú OČR. Nárok vznikne, ak bola v tejto krízovej situácii zatvorená trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu, rodič je nemocensky poistený a spĺňa aj ďalšie podmienky získania nároku.

V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne pre obavu z nového koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky. To však neplatí v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených) zabezpečujúcich starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, do ktorých patria napríklad aj jasle. Tí naďalej majú nárok na poberanie pandemickej OČR aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavu z nového koronavírusu.

Pandemické ošetrovné môže nemocensky poistený rodič poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na pandemickú OČR. Výška tejto dávky je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 % čistej mzdy.

Žiadosť o pandemické OČR sa počas celej krízovej situácie podáva iba raz. To znamená, že ak si rodič uplatnil nárok na dávku už v prvej vlne pandémie, v druhej vlne novú žiadosť nepodáva, ale na konci každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť dávku, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.