Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

TOP: 6. odborná online konferencia k pracovnému právu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Faktické a právne úkony v pracovnom práve 

Pripravujeme pre vás opäť pútavú konferenciu k pracovnému právu za účasti skvelých a  skúsených lektorov.

Teraz s 20 % zľavou!

Lektori sa tento raz zamerajú na praktickú stránku aj legislatívny pohľad na faktické a právne úkony v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Zohľadnia tiež možnosť ich súdneho preskúmania a sporov v prípade porušenia zákonnej povinnosti zo strany zamestnávateľa za účasti zástupcov zamestnancov.

Lektori: 

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman; PhD., JUDr. Pavol Rak, PhD.; Mgr. Ida Budayová Kuklišová; JUDr. Radoslava Lichnovská; JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD.

Dátum konania:

17. 10. 2024 – od 9.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia:

online cez MS Teams

Odborní garanti:

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Partneri:

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

Portál www.pracovnepravo.sk

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof., generálny tajomník Labour Law Association

Chcete sa dozvedieť viac? Prihláste sa.

Organizačné zmeny, nariadenie čerpania dovolenky alebo upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny sú len časťou faktických úkonov, ktoré sú podľa právnej doktríny nepreskúmateľné súdom. Avšak, ich nesprávne vykonanie môže narušiť práva zamestnanca alebo právo zástupcov zamestnancov na spolurozhodovanie bez sankcie neplatnosti.

Program konferencie bude rozdelený do dvoch kľúčových oblastí:

  • Faktické úkony a právne úkony – forma, oprávnené subjekty
  • Možné „vady“ faktických úkonov

Dozviete sa odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ako rozlíšiť faktické úkony od právnych?
  • Aké sú ich sankcie a následky pri nesprávnom vykonaní?
  • Aká je možnosť vyhlásenia faktických úkonov za neplatné na základe analógie k zákonu o ochrane slabšej strany?
  • Ako sa pripraviť na výzvy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii faktických úkonov, a ako sa im vyhnúť?

Prihlásiť sa oplatí!


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.