Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ÚPV: Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie by mohlo pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere. Firmy by tak mohli pozornosť obrátiť na podnikanie a nie na otázku, ako svoju činnosť financovať. Po stretnutí predstaviteľov národných úradov pre duševné vlastníctvo, ktoré sa zaoberalo práve komercializáciou duševného vlastníctva, o tom v utorok informoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

"Inovácie si vyžadujú obrovské množstvo trpezlivosti, času a peňazí. Každý podnikateľ musí v prvom rade zvážiť, ako a či vôbec bude znášať náklady súvisiace s výskumom, vývojom a uvádzaním na trh. Ak túto cestu uľahčíme na jej začiatku, zvyšujeme tým šancu, že tento náročný boj bude mať úspešný koniec, z ktorého bude benefitovať celá spoločnosť," povedal po stretnutí predseda ÚPV Matúš Medvec.  

Predpokladá sa, že duševné vlastníctvo tvorí 90 % celosvetových aktív, čo znamená, že viac ako trištvrte hodnoty každej spoločnosti je práve duševné vlastníctvo. Jeho hodnotu si začínajúce spoločnosti podľa ÚPV často neuvedomujú a nevedia, ako výrazne im môže pomôcť napredovať.  

Medvec dodal, že všetky zúčastnené strany vyjadrili iniciatíve podporu. Otázkou zostáva, či metodológia a štandardy budú celosvetovo akceptované. Európa by však podľa účastníkov stretnutia mohla, vzhľadom na svoj potenciál jednotného trhu, udávať tempo celému svetu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.