Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Úrady práce žiadajú údaje o materskom k výplate rodičovského príspevku od SP

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Úrady práce od júla tohto roka žiadajú údaje o materskom k výplate rodičovského príspevku priamo od Sociálnej poisťovne (SP) z jej informačných systémov. Týmto krokom sa má znížiť administratívna záťaž v prípade spoločných klientov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na portáli ústredia práce.
      Podľa zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci je povinnosťou získať alebo použiť na účely verejnej moci údaje, vrátane osobných údajov, v rozsahu, v akom sú uvedené v informačnom systéme verejnej správy. "V aplikačnej praxi to znamená, že ak si žiadateľ na úrade uplatní nárok na rodičovský príspevok prostredníctvom žiadosti o rodičovský príspevok a táto žiadosť nebude obsahovať doklad o materskom, zamestnanec úradu nepožaduje predložiť potvrdenie o materskom od klienta, žiadateľa o rodičovský príspevok, a to i napriek tomu, že bez dokladu o materskom nie je možné rozhodnúť o nároku na výplatu rodičovského príspevku," vysvetľuje ústredie práce.
      Zamestnanec úradu, oddelenia pomoci hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok po prevzatí žiadosti a jej zaevidovaní do informačného systému úradu, informáciu o materskom bezodkladne vyžiada elektronicky cez elektronickú schránku úradu a zašle ju priamo do elektronickej schránky SP prostredníctvom portálu verejnej správy. "SP požadované informácie - potvrdenie o materskom zašle úradu obratom, najneskôr však do piatich dní od obdržania žiadosti o vystavenie potvrdenia z úradu," informuje ústredie práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.