Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Úrazové dávky dostávali ľudia najčastejšie za zranené ruky a nohy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Najčastejším dôvodom pri uznaných pracovných úrazoch v prvom polroku 2020 boli následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin (7 prípadov), poranenie kolena a predkolenia (6) a poranenia zápästí a ruky (6). Pri chorobách z povolania to bola choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (62 prípadov), na druhom mieste to bola choroba z fosforu alebo jeho zlúčenín (23) a na 3. mieste choroba z vibrácií.

Na účely posúdenia nároku na úrazovú rentu, ktorá má ako dávka úrazového poistenia zmierniť poškodenému pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, Sociálna poisťovňa v 1. polroku 2020 posúdila 213 prípadov, čo je o deväť viac ako v 1. polroku 2019. V 180 prípadoch bol určený pokles pracovnej schopnosti poškodeného viac ako 40 percent, čo je podmienka na vznik nároku na úrazovú rentu, a v 33 prípadoch nárok nevznikol.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.