Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Úrazový príplatok v súvislosti s COVID-19 možno priznať len z jedného pracovného pomeru

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v súvislosti s ochorením COVID-19 upozorňuje zamestnávateľov a poškodených zamestnancov, že tým poškodeným, ktorí majú viac pracovných pomerov, možno dávku úrazový príplatok priznať len z jedného úrazového poistenia.

 

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo. Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.

Prakticky ani technicky nie je možné, aby k ochoreniu COVID-19 poškodeného došlo súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase, potvrdené testom z toho istého dňa. Nárok na úrazový príplatok nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov.

Zároveň Sociálna poisťovňa informuje, že túto dávku nie je možné priznať samostatne zárobkovo činnej osobe, pretože táto skupina poistencov nie je krytá úrazovým poistením (neplatí poistné na úrazové poistenie).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.