Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V januári si našlo prácu viac nezamestnaných ako v decembri minulého roka

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MH SR

Napriek sprísňovaniu protipandemických opatrení a prebiehajúcej druhej vlne pandémie si v januári našlo prácu 12 028 nezamestnaných, čo je v porovnaní s decembrom 2020 o 3 827 osôb viac. Trh práce ostáva naďalej stabilný, miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila len mierne o 0,24 p. b. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest.

Na trhu práce sa v januári 2021 uplatnilo viac ako 12 000 nezamestnaných, čo je o 6 107 osôb viac ako v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie. Najviac ľudí si počas januára 2021 našlo uplatnenie v oblasti priemyselnej výroby, a to až 2 458 osôb. Druhou najčastejšou oblasťou, v ktorej si našlo prácu 1 214 osôb, boli administratívne služby. Vo veľkoobchode a maloobchode sa v januári 2021 uplatnilo 1190 ľudí.

Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí si našli prácu v jednotlivých mesiacoch pandémie od apríla 2020 jednoznačne potvrdzuje účinnosť opatrení, ktoré prijíma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K stabilizácii pracovného trhu výrazne prispieva projekt „Prvá pomoc“. Na udržanie zamestnanosti rezort vyplatil 1 miliardu a 17 miliónov eur, podporil tak 3 076 255 mesačných príjmov zamestnancov a vrátane SZČO. Vďaka tejto finančnej podpore si udržala prácu až jednej tretina zamestnancov a viac než 80 000 SZČO. To, že opatrenia na podporu udržania pracovných miest sú účinné potvrdzuje aj fakt, že miera evidovanej nezamestnanosti je stále nižšia ako priemer prvého štvrťroku 2017 v období hospodárskeho rastu.

Situácia na pracovnom trhu je stabilná

V januári dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,81 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla o 0,24 p. b. (v decembri 2020 7,57 %). Medziročný nárast je na úrovni 2,83 p. b. (január 2020: 4,98 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 213 881 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 6 697 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v januári 2021 na úrovni 8,50 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2020, vzrástla o 0,20 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 232 839 ľudí bez práce, čo je o 5 498 osôb viac ako v decembri 2020. Podľa doby evidencie je až 83 591 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje 35,9 % z celkového počtu nezamestnaných.

Celkovo bolo v januári 2021 z evidencie vyradených 13 409 uchádzačov o zamestnanie, z toho 17 pre nespoluprácu a ďalších 1 364 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Zamestnávatelia ponúkli absolventom až 27 415 voľných miest

V januári 2021 úrady práce evidovali 63 411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 890 miest (podiel 28,21 %) a najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 143 (podiel 4,96 %). Až 27 415 voľných pracovných miest bolo vhodných pre absolventov. Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28 136 miest). Druhý najvyšší počet voľných pracovných miest evidovali úrady práce v profesii Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13 034 miest). Tretiu najžiadanejšiu profesiu zo strany zamestnávateľov tvorili Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6 612 miest).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa znížil

V januári dosiahol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi 60 822 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 669 osôb (december: 61 491 poberateľov). Medziročne bol zaznamenaný nárast o 477 poberateľov (január 2020: 60 345 poberateľov).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.