Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V novembri si našlo prácu viac ako 13 tisíc nezamestnaných

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Napriek prebiehajúcej druhej vlne pandémie sa v novembri podarilo nájsť zamestnanie 13 100 nezamestnaným. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa mierne zvýšila o 0,03 percentuálneho bodu, čo v súčasnej krízovej situácii potvrdzuje stabilitu trhu práce a účinnosť opatrení na ochranu či vytvorenie pracovných miest, nakoľko odborníci očakávali výrazný nárast nezamestnanosti už od septembra prílevom absolventov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú aj naďalej viac ako 70 000 voľných pracovných miest.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neustále intenzívne podporuje zamestnancov a zamestnávateľov v týchto neľahkých časoch. Prostredníctvom aktívnej politiky práce sa nám darí pomáhať tisíckam ľudí nájsť si prácu či začať nové podnikanie aj počas druhej vlny pandémie koronavírusu, ktorá prišla v plnej sile.

Historický úspech podpory pre začatie podnikania

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR po vyhodnotení efektivity projektov aktívnej politiky práce spustilo od októbra tri aktivity s najvyšším potenciálom vytvoriť nové pracovné miesta. V rámci nového projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ mohli požiadať o podporu nezamestnaní, ktorí sa rozhodli prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Druhou aktivitou sme podporili zamestnávanie u registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb. Treťou aktivitou nového projektu bola podpora vytvárania nových pracovných miest pre evidovaných nezamestnaných v rôznych oblastiach. Historický úspech sme zaznamenali v prípade podpory pre začatie podnikania. V rámci tejto aktivity sa nám podarilo vyčerpať 14 miliónov eur za jeden mesiac. Ministrovi práce Milanovi Krajniakovi sa podarilo získať dodatočné finančné prostriedky a navýšiť tak celkový rozpočet na všetky aktivity o 6 miliónov eur. Spolu sme tak podporili vznik 8 000 nových pracovných miest sumou 49 miliónov eur.

V novembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,38 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,03 p. b. (v októbri 2020 7,35 %), medziročne vzrástla o 2,46 p. b. (november 2019: 4,92 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 201 948 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 667 osôb (o 0,33 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v októbri na úrovni 8,14 %. Medzimesačne vzrástla o 0,02 p. b., medziročne vzrástla o 2,13 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 222 976 ľudí bez práce, čo je o 734 osôb viac ako v októbri.

Celkovo bolo v novembri 2020 z evidencie vyradených 16 047 uchádzačov o zamestnanie, 13 100 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 242 ľudí, ďalších 2 705 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Aj v novembri počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70 000 , konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 71 037. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 3 884 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20 508 miest (podiel 28,87 %), najmenej v Košickom kraji 3 903 (podiel 5,49 %). Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení a kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.