Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V roku 2020 zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť 53 tisíc sporiteľov v II. pilieri

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v roku 2020 vydala sporiteľom v II. pilieri napriek mimoriadnej pandemickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami 53 226 akceptačných listov. Ide doteraz o najväčší počet akceptačných listov, ktorý poskytla sporiteľom za jeden kalendárny rok. Pre porovnanie, v roku 2019 bolo vydaných 39 893 akceptačných listov.

Akceptačný list vydáva Sociálna poisťovňa takému sporiteľovi, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Požiadať oň môže osobne v pobočke, no v uplynulom roku sa dôraz kládol na jeho požiadanie prostredníctvom elektronickej schránky sporiteľa aktivovanej na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

Nárast vydaných akceptačných listov v roku 2020 naznačuje zvýšený záujem sporiteľov o ich prestup v rámci II. dôchodkového piliera do inej DSS. V prípade, že sporiteľ do inej DSS ešte neprestúpil, resp. od jeho posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. V ostatných prípadoch za vydanie akceptačného listu sporiteľ platí 16 eur. Akceptačný list pri osobnom požiadaní vybavuje pobočka na počkanie, v prípade elektronickej žiadosti zašle akceptačný list do elektronickej schránky sporiteľa a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.

V súčasnej situácii lockdownu fungujú všetky pobočky Sociálnej poisťovne do 24. 1. 2021 v obmedzenom, tzv. červenom režime. Výkon tejto agendy sa preto zabezpečuje výlučne prostredníctvom elektronickej schránky klientov zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy. Sociálna poisťovňa zatiaľ žiada klientov, ktorí nemajú aktivovanú e-schránku, aby svoj prestup presunuli na neskoršie obdobie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.