Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V tomto roku sa nemá uplatňovať mechanizmus o cestovných náhradách

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zmeny pri cestovných náhradách, zavedenie výnimiky pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) či rozšírenie možností aktivačnej činnosti pre nezamestnaných formou dobrovoľníckej služby počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Tieto novinky má priniesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila vláda s pripomienkou. Parlament má o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
      Ministerstvo práce uviedlo, že novela komplexne reaguje na viaceré aspekty služieb zamestnanosti, ktoré sú ovplyvnené rozšírením ochorenia COVID-19. "Reaguje aj na skutočnosť, že z dôvodu umožnenia odkladu termínu na podanie daňového priznania počas pandémie nebude Sociálna poisťovňa schopná posúdiť vznik, zánik a pokračovanie povinného nemocenského a dôchodkového poistenia pre niektoré samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v štandardných termínoch," zdôvodňuje rezort práce. Cieľom novely je upraviť termíny na posúdenie vzniku, zániku a pokračovania povinného nemocenského a dôchodkového poistenia pre niektoré SZČO v súlade s odkladom termínu na podanie daňového priznania.
      V súvislosti s riešením následkov pandémie nového koronavírusu, ktorá má nezanedbateľné dosahy na zamestnávateľov, rezort práce navrhuje, aby sa v tomto roku a v roku 2021 neuplatňoval mechanizmus podľa zákona o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel.
      Cieľom novely je tiež zavedenie výnimky pre ľudí na úrade práce v prípade poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Nezamestnaní na úradoch práce môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jeho trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima.
      Prijatím novely sa tiež majú rozšíriť možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby UoZ jej poskytovaním aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktoré ohrozujú životy a materiálne statky spoločnosti. "V tejto súvislosti sa navrhuje aj predĺženie jej maximálneho možného obdobia zo šiestich na 12 mesiacov," uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona.
      Novela rieši aj platnosť potvrdení v prípade cudzincov z tretích krajín, ktorí prišli na Slovensko pracovať, ktorým by skončila platnosť povolenia na pobyt počas mimoriadnej situácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.