Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vekový manažment by mal byť základnou výbavou personálnej politiky každého zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. krát snažila priniesť konferencia Age Management SALON, ktorú 18. apríla 2024 otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Konferenciu pre odborníkov z oblasti HR, vzdelávania a rozvoja dospelých organizovala Slovenská asociácia age managementu (SAAM).

Podľa štátneho tajomníka by tzv. age management (vekový manažment) mal v súčasnosti patriť do základnej výbavy personálnej politiky každého zamestnávateľa. „Starnutie obyvateľstva a nepriaznivý demografický vývoj bude znamenať, že firmy budú musieť hľadať spôsoby, ako udržať starších zamestnancov. Inak budú čeliť neriešiteľnému nedostatku pracovníkov,“ uviedol.

Moderná firma dnes musí zvládnuť aj medzigeneračný prenos pracovných skúseností a zručností na pracoviskách. Starších pracovníkov firmy potrebujú aj ako mentorov mladších pracovníkov, aby zabezpečili plynulú generačnú výmenu na svojich pracoviskách. „Aj starší zamestnanci môžu byť výkonní, pre firmu prínosní, ale vyžaduje si to investície do ich dodatočného vzdelávania a vytvorenia špecifických pracovných podmienok. Prínosom pre firmy budú kvalitní a produktívni zamestnanci, rýchlejšie zvyšovanie kvality a výkonnosti mladých pracovníkov a zníženie rizika nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Pracovník zo zahraničia totiž vždy znamená vyššie náklady pre firmy i pre spoločnosť,“ vysvetlil štátny tajomník Branislav Ondruš.

Štátny tajomník rezortu práce zdôraznil aj význam vzájomnej komunikácie a spolupráce štátu s kľúčovými partnermi, ktorí prispievajú k zavádzaniu age managementu do praxe. „Toto nedokážu urobiť osamote ani firmy, ani štát, ani zamestnanci. Preto oceňujem nadviazanie systémovej spolupráce Slovenskej asociácie pre vekový manažment s Alianciou sektorových rád, ktorá je tripartitnou platformou pre spoluprácu združení firiem, odborových zväzov a štátu reprezentovaného ministerstvami práce a školstva. Aliancia sektorových rád bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v tvorbe verejných politík v oblasti pracovného trhu a spája všetkých sociálnych partnerov. Som presvedčený, že ich vzájomná spolupráca prispeje k rozšíreniu i skvalitneniu vekového manažmentu v prostredí slovenských podnikov,“ uzavrel.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.