Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Viac ako 18.000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Na podanie odloženého daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, zostávajú už iba necelé tri týždne. V tomto roku sa táto povinnosť týka 18.651 fyzických a právnických osôb, informovala v utorok Finančná správa (FS) SR.

„Celkovo do 30. septembra 2021 musí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 odovzdať 17.151 fyzických osôb a 1500 právnických osôb. Finančná správa vyzýva daňovníkov, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu, pretože lehotu na podanie daňového priznania už nie je možné predĺžiť,“ upozornila hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 musí podať každý daňovník, ktorého zdaniteľné prímy v minulom roku presiahli sumu 2207,10 eura. Klienti si však mohli lehotu na splnenie tejto povinnosti predĺžiť na základe oznámenia podaného správcovi dane, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo o šesť kalendárnych mesiacov v prípade, ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Za takéto príjmy sa považujú príjmy plynúce z aktívnej činnosti vykonávanej v zahraničí, ale napríklad aj príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí, príjem charakteru úrokov, licenčných poplatkov alebo dividend plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom v zahraničí.

Pokiaľ daňovník termín podania daňového priznania zmešká, správca dane mu za podanie daňového priznania po ustanovenom termíne môže uložiť pokutu za správny delikt vo výške od 30 eur až do 16.000 eur. Uložením pokuty nezaniká povinnosť daňovníka daňové priznanie podať. V prípade, ak daňové priznanie nebude podané ani na výzvu, správca dane určí daň podľa pomôcok, a to aj bez súčinnosti s daňovým subjektom.

FS pripomenula, že klienti môžu podať daňové priznanie aj bez priamej návštevy finančnej správy. Komunikovať s finančnou správou elektronicky môže ktokoľvek, musí sa ale registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.