Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za mesiac február

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Aj keď sa núdzový stav skončil, naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne. Táto situácia si vyžiadala opätovný odklad odvodov a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov sme opätovne navrhli posunúť ich splatnosť aj za február 2022. Nový dátum splatnosti posúvame na 30. júna 2025. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.

Finančná pomoc z dielne ministerstva práce je najväčšia spomedzi všetkých rezortov. Doposiaľ bolo na udržanie zamestnanosti vyplatených viac ako 2,28 miliardy eur. Na pomoc zamestnávateľom a SZČO boli počas šírenia pandémie koronavírusu prijaté viaceré významné legislatívne zmeny a opatrenia, ktoré pomohli zmierniť jej následky.

Tabuľka odložených odvodov:

Splátka odložená za mesiac

Pôvodný termín splatnosti

Nový termín splatnosti

máj 2020

do 31. decembra 2021

do 31. marca 2022

jún 2020

do 31. marca 2022

do 30. júna 2022

júl 2020

do 30. júna 2022

do 30. septembra 2022

december 2020

do 30. septembra 2022

do 31. decembra 2022

január 2021

do 31. decembra 2022

do 31. marca 2023

február 2021

do 31. marca 2023

do 30. júna 2023

marec 2021

do 30. júna 2023

do 30. septembra 2023

apríl 2021

do 30. septembra 2023

do 31. decembra 2023

máj 2021

do 31. decembra 2023

do 31. marca 2024

október 2021

do 8. novembra 2021

do 30. júna 2024

november 2021

do 8. decembra 2021

do 30. septembra 2024

december 2021

do 8. januára 2022

do 31. decembra 2024

január 2022

do 8.februára 2022

do 31. marca 2025

február 2022

do 8. marca 2022

do 30. júna 2025Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.