Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s utečencami

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vládny kabinet schválil nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko pre vojenský konflikt na Ukrajine. Ide napríklad o určenie ubytovacích zariadení, dodávku pitnej vody, poskytovanie zdravotnej starostlivosti či organizáciu dopravného zabezpečenia. Vyplýva to zo schváleného materiálu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Vláda nariadila na celom území SR vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie aj na zabezpečenie poskytnutia požadovaných dodávok tovarov alebo poskytovaných služieb pre potreby cudzincov, ktorým rezort vnútra poskytne dočasné útočisko.

Subjekty hospodárskej mobilizácie ďalej určia vybrané ubytovacie zariadenia vo svojej pôsobnosti na zabezpečenie núdzového ubytovania odídencov. Ministerstvo životného prostredia má zabezpečiť výrobu a dodávku pitnej vody do zariadení, kde nie je zabezpečená, agrorezort sa má zase postarať o dodávku balenej pitnej vody na určené miesto na zabezpečenie pitného režimu pre utečencov.

"Zoznam určených ubytovacích zariadení zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojej internetovej stránke www.ua.gov.sk," píše sa v materiáli.

Opatrenia hospodárskej mobilizácie sa týkajú aj poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom.

Vláda tiež nariaďuje na celom území SR vykonať opatrenie na zabezpečenie osobnej autobusovej dopravy na prepravu utečencov do určených ubytovacích zariadení alebo do dopravných uzlov pre tých, ktorí cestujú ďalej. V tejto časti sa píše aj o zabezpečení nákladnej dopravy v rámci zásobovania zariadení tovarmi, ak ubytovacie zariadenie nebude schopné zvládnuť svoje zásobovanie samo. Nákladná doprava sa má zabezpečiť subjektmi hospodárskej mobilizácie aj pri preprave pohotovostných zásob zo skladov štátnych hmotných rezerv a pri humanitárnej pomoci.

V rámci sociálneho zabezpečenia sa majú utečenci dostať k sociálnym službám, pričom rezort práce má usmerňovať, koordinovať, zadávať úlohy či opatrenia v oblasti sociálnej pomoci obciam, mestám, vyšším územným celkom, poskytovateľom sociálnych služieb, subjektom sociálnoprávnej ochrany detí či subjektom poskytujúcim humanitárnu pomoc a psychologickú podporu. Rezort tiež môže podľa potreby aktivovať centrá sústredeného sociálneho zabezpečenia v určených ubytovacích zariadeniach, kde sa má poskytovať pomoc utečencom.

Nariadenie sa týka aj pracovnej povinnosti, osoba, ktorá dostane písomný príkaz na základe hospodárskej mobilizácie, je povinná si ho prevziať, inak môže dostať pokutu.

Opatrenia sa týkajú aj poskytnutia vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a opatreniach potrebných na riešenie krízy.

Nariadenie bude mať vplyv na rozpočet, vyčísliť sa to však podľa predkladateľa zatiaľ nedá.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.