Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila predĺženie projektu prvá pomoc, zvyšujú sa aj príspevky

Kategória: Aktuality Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Na základe pokračujúcej zlej epidemiologickej situácie vláda schválila nové podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti, a predĺžila jeho trvanie až do marca 2021. Prinášame vám súhrn najpodstatnejších zmien.
 

Pri zamestnávateľoch a SZČO, ktorí zatvorili alebo museli zatvoriť svoje prevádzky (opatrenie č. 1) a zamestnancov, ktorých zasiahla mimoriadna situácia (opatrenie č. 3) nastávajú nasledovné zmeny:
 

 • v prípade opatrenia č. 1 sa zvyšuje príspevok zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa,
   
 • v prípade opatrenia č. 3 sa zvyšuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca (tzv. kurzarbeit), ktorý bol doteraz najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a max. v sume 880 EUR, na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa  max. v sume 1 100 EUR,
   
 • o príspevok môžu žiadať subjekty, ktoré vznikli a začali podnikať po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020 (k pomoci sa teda dostanú aj tie firmy či podnikatelia, ktorí boli z opatrení vylúčení, nakoľko vznikli až po 1.2.2020),
   
 • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z 2 na 1 mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.
     

V prípade SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
alebo výnimočného stavu uzatvorili alebo museli uzatvoriť prevádzky, alebo
ktorým poklesli tržby (opatrenie č. 2) nastávajú nasledovné zmeny:
 

 • rozširuje sa cieľová skupina o subjekty, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 1.7.2020,
   
 • ruší sa podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČO s pracovným pomerom,
   
 • zvyšuje sa príspevok v jednotlivých kategóriách podľa poklesu tržieb o 50 %.
   

V prípade SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem (opatrenie č. 4), nastávajú nasledovné zmeny:
 

 • zvyšuje sa príspevok z 210 EUR na 315 EUR s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac,
   
 • rozširuje sa cieľová skupina o subjekty, ktoré vznikli po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020.
   

O príspevky môžete žiadať prostredníctvom stránky:
https://www.pomahameludom.sk/.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.