Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila udelenie víz zamestnancom zahraničných firiem z tretích krajín

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zamestnanci z tretích krajín presunutí zo zahraničia na Slovensko u rovnakého zamestnávateľa môžu dostať národné pracovné vízum. Vyplýva to z nariadenia o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom, ktoré v stredu schválila vláda.

"Prijatie tejto právnej úpravy plní dôležitú funkciu pre podporu investícií, podporu lákania talentov zo zahraničia a tiež podporu tvorby vysokokvalifikovaných pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov najmä, avšak nielen, v oblasti IT," uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v predkladacej správe k schválenému materiálu.

Podmienkou na udelenie takéhoto víza je zamestnanie v pracovnom pomere a zároveň musí byť dohodnutá mzda najmenej vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec požiada o udelenie národného víza. "Relokovaní zamestnanci budú spravidla vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment, a to najmä v oblasti IT," vysvetlilo ministerstvo.

Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň schválil úpravu podmienok na udeľovanie národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov niektorých krajín, ktorí sa zamestnajú na Slovensku ako vodiči autobusov či kamiónov. Namiesto doterajšej praxe, keď na udelenie víza stačilo preukázať sa písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, bude podmienkou pracovná zmluva a zároveň príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.