Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda: Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý schválil vládny kabinet.

"V dôsledku dlhodobo pretrvávajúcej krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa súčasná úprava spôsobu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti stala nepostačujúcou. Predloženým návrhom sa navrhuje upraviť spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)," uvádza sa vo vládnom materiáli.

Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorí vykonávajú činnosť v aktuálnom mesiaci roku 2021 a vykonávali ju aj v rovnakom mesiaci roku 2019, si podľa nariadenia pokles tržieb určia jedným zo spôsobov tak, že buď výška tržieb v aktuálnom mesiaci 2021 sa porovná s výškou tržieb za rovnaký mesiac roku 2019, alebo ak činnosť vykonávali po celý rok 2019, výška tržieb v aktuálnom mesiaci roku 2021 sa porovná s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za rok 2019 (priemer = tržby za rok 2019:12).

Vzhľadom na uvedené sa podľa rezortu práce zamestnávateľovi a SZČO opäť umožňuje určovať pokles tržieb porovnávaním tržby dosiahnutej za aktuálny mesiac s tržbami dosiahnutými za jednotlivé mesiace roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, teda s tržbami dosiahnutými v období mimo krízovej situácie, a teda s ich štandardnou výškou.

Dôvodom je podľa ministerstva práce potreba zmiernenia ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom čase. Z rovnakého dôvodu sa podľa ministerstva práce navrhuje, aby nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 31. marca 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.