Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda: Vlani porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania 758 zamestnávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - V minulom roku na Slovensku porušilo 758 zamestnávateľov zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že u nich pracovalo "načierno" 1617 ľudí. Počet nelegálne zamestnaných osôb medziročne klesol o 853. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2019, ktorú vzala na vedomie vláda.

Celkovo inšpektoráty práce vykonali 21.761 kontrol zameraných na nelegálne zamestnávanie a skontrolovaných bolo 19.348 subjektov a 46.034 ľudí na pracoviskách.   

Z hľadiska odvetví boli vlani najvyššie počty odhalených nelegálne zamestnaných ľudí v stavebníctve, administratívnych a podporných službách a priemyselnej výrobe.     

Zákaz nelegálneho zamestnávania bol porušovaný najviac malými zamestnávateľmi s počtom zamestnancov do deväť. "Táto skutočnosť bola zistená aj v predchádzajúcich štyroch kalendárnych rokoch," uvádza sa v správe. Tiež tento zákaz najviac porušili spoločnosti s ručením obmedzeným a podnikatelia.     

Kontroly tiež ukázali, že až 806 ľudí vykonávalo pre zamestnávateľa závislú prácu bez písomne uzatvoreného pracovno-právneho vzťahu. V 440 prípadoch bolo porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania spôsobené nesplnením prihlasovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni. Okrem inšpektorátov práce vykonávalo kontroly aj oddelenie Kobra.     

Celkovo boli právoplatne uložené pokuty 764 zamestnávateľom v sume 3,3 milióna eur za porušenie nelegálneho zamestnávania. "Počet pokút bol medziročne nižší o 10,8 %. Suma uložených pokút je medziročne nižšia o 23,9 %," uvádza sa v informatívnom materiáli.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.