Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda: Zamestnanci, ktorí sa nakazili v práci, by mali dostať úrazový príplatok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Vláda chce spružniť proces priznávania úrazového príplatku v prípadoch ochorenia COVID-19 – mal by ho dostať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom. Vtedy sa splní podmienka uznania choroby z povolania a zamestnanec dostane príplatok vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Tým pádom mu bude spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý vláda v stredu schválila a posunula na prerokovanie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

"Úrazový príplatok slúži na nivelizovanie rozdielu medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca," odôvodnil rezort v materiáli. Cieľom je teda dorovnať rozdiel v príjme zamestnanca spôsobený chorobou alebo úrazom, ktoré vznikli pri výkone zárobkovej činnosti u zamestnávateľa úrazovo poisteného.

Ako poznamenal rezort, uznávanie choroby z povolania je vo všeobecnosti zdĺhavým a administratívne náročným procesom. Okruh dotknutých zamestnancov sa však v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie zväčšuje, preto vláda navrhuje, aby pri posúdení nároku na úrazový príplatok stačilo potvrdenie zamestnávateľa, že choroba vznikla v súvislosti s jeho zamestnaním.

Ako zdôraznil rezort v materiáli, právna úprava sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí majú diagnostikované podozrenie na ochorenie COVID-19. "Nárok na úrazový príplatok s použitím tejto fikcie vznikne za predpokladu, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Tento nárok mu bude trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti," spresnil rezort.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.