Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vládne opatrenia pomáhajú

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Vláda od začiatku šírenia pandémie koronavírusu prijala množstvo opatrení, ktorými pomohla a naďalej pomáha zamestnancom, zamestnáteľom, SZČO, rodinám a občanom zvládať novovzniknutú situáciu. Spoločnosť Trexima, ktorá pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spravuje informačný systém o cene práce, zrealizovala v spolupráci so sektorovými radamiprieskum o vplyve pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť.

Pandémia nového koronavírusu negatívne poznačila slovenskú ekonomiku. Vláda preto pripravila viacero opatrení, ktorými podporuje zachovanie pracovných miest státisícov zamestnancov a podporuje podnikateľov udržať svoju činnosť aj napriek výpadku či poklesu tržieb.

„Teší ma, že v prieskume sa ukázalo, že opatrenia nášho ministerstva hodnotia respondenti, teda podnikatelia, ako najúčinnejšie. Dokazuje to, že posyktovanie príspevkov na udržanie pracovných miest výrazne pomáha zamestnávateľom prekonať tieto neľahké časy. Zamestnancom, ktorí pre vládne opatrenia museli zostať doma s deťmi, zase najviac pomáha predĺženie OČR,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Prieskum potvrdil aj dostatočnú komukáciu štátu smerom k prijímateľom pomoci. Najviac žiadateľov, približne 88 %, sa dozvedelo informácie o prijatých ekonomických opatreniach práve zo stránok ministerstiev, úradov a iných štátnych inštitúcií. Druhým najčastejším zdrojom boli masové médiá, 71,3% žiadateľov čerpalo informácie z televízie, novín a rozhlasu.

Respondenti pozitívne vyhodnotili aj webovú stránku www.pomahameludom.sk , ktorú zriadilo ministerstvo pre žiadateľov o príspevky na udržanie zamestnanosti. Takmer 96 % žiadateľov považuje stránku za prehľadnú. Všetky potrebné informácie na nej našlo viac ako 86 % žiadateľov.

Zaujímala nás aj spokojnosť podnikateľov so službami úradov. „Vážim si, že žiadatelia vyhodnotili komunikáciu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ako najlepšiu. Zamestnanci úradov od spustenia prvej pomoci pracovali dobrovoľne nadčas aj počas víkendov, aby sme príspevky dopravili ľuďom čo najskôr,“ hovorí minister Krajniak. Pozitívne bola hodnotená aj komunikácia s daňovými úradmi, pobočkami Sociálnej poisťovne a Finančnou správou SR.

Zisťovanie dopadov pandémie na podnikateľov potvrdilo , že za poklesom ich tržieb je najmä znížený počet domácich objednávok, opatrenia vlády SR po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR a pokles zahraničných objednávok. „Najväčším pozitívom prieskumu však je, že 91 % respondentov neplánuje v najbližších dvoch mesiacoch prepúšťanie zamestnancov v ich spoločnosti. Je to dobrý signál, že ekonomika sa zotavuje a opatrenia vlády pomáhajú. Ďalšou dobrou správou je, že viac ako tretina firiem nemusela siahnuť na odmeny ani benefity zamestnancov práve vďaka prvej pomoci“ dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Respondenti zároveň naznačili, ktoré opatrenia by mali pokračovať aj v nasledujúcich 6 mesiacoch. Približne 73 % by prijalo vyplácanie príspevku na mzdy alebo paušálneho príspevku z dôvodu poklesu tržieb. Možnosť využiť pandemickú PN a OČR by privítalo 53,3 % respondentov, 52 % by si chcelo v nasledujúcich mesiacoch odložiť platenie odvodov, resp. ich odpustenie.

Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici júla a na začiatku augusta 2020, sa zapojilo 2 065 firiem s 20 a viac zamestnancami. Respondenti prieskumu zamestnávali v marci 298 561 zamestnancov a 19 983 dohodárov, čo je viac ako 20 % zamestnancov súkromného sektora SR. Z tohto dôvodu sa jedná o najreprezentatívnejší prieskum realizovaný v predmetnej cieľovej skupine respondentov. Najviac ich bolo z Bratislavského kraja, najmenej z Trnavského kraja. Takmer 34 % respondentov pôsobí v priemyselnej výrobe, 17 % je z veľkoobchodu a maloobchodu, 10,5 % z oblasti stavebníctva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.