Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vstup zamestnancov na pracoviská od 5. februára 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 16/2022 V. v. zrušil dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa, ktoré bolo ustanovené vyhláškou č. 4/2022 V. v.

S účinnosťou od 5. februára 2022 sa zrušuje povinnosť zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancom v režime OTP.

So zrušením opatrenia úradu verejného zdravotníctva zároveň stráca účinnosť aj ustanovenie § 250b ods. 6 Zákonníka práce.

Zákonník práce nebráni zamestnávateľovi aj naďalej podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisko predložením príslušného dokladu preukazujúceho splnenie režimu OTP, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. Zamestnávateľ je zároveň oprávnený použiť taký spôsob organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia.

Ak však zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 a zároveň odmietne možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon práce, podľa § 250b ods. 7 Zákonníka práce nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.