Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Výrazne klesol počet zamestnancov s odvodovou úľavou

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počet zamestnancov s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutých okresov Slovenska od začiatku roka 2019 výrazne klesol. Kým v januári 2019 ich bolo 539, v auguste 2020, teda po 19 mesiacoch, je ich 242, čo je 45 percent z počtu na začiatku minulého roka.

V rovnakom čase klesol aj počet všetkých zamestnancov, kým v januári 2019 ich Sociálna poisťovňa evidovala 2 009 576, v auguste tohto roka ich bolo 1 961 871 (pokles o 47 705).

Odvodovú úľavu pri platení poistného si môžu uplatniť takí zamestnávatelia, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnaných občanov. Musí ísť pritom o riadny pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce 6 mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Odvodová úľava môže trvať 12 mesiacov a hraničná suma mesačného príjmu je pre takéhoto zamestnanca vo výške 678,71 eur.

Najmenej rozvinutými okresmi podľa zoznamu, ktorý pravidelne zverejňuje ústredie práce, boli v 2. štvrťroku 2020: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice – okolie, Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.