Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vyše štvrtiny rozpočtu chce vláda vyčleniť na sociálne veci a zamestnanosť

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Takmer 28 % výdavkov rozpočtu verejnej správy by malo Slovensko v roku 2021 minúť na výdavky v oblasti sociálnych vecí a podpory zamestnanosti. Celkovo ide o 12,9 miliardy eur, čo predstavuje 13,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Kabinet ho v stredu schválil s pripomienkou. Do konca roka ho musí schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.

Výdavky na túto oblasť vyčíslilo MF aj na roky 2022 (viac ako 13 miliárd eur) a 2023 (takmer 13,7 miliardy eur).

"Výdavky sociálnej poisťovne sa v roku 2021 predpokladajú v celkovej výške 9,63 miliardy eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 zvýšenie o 919 miliónov eur, teda nárast o 10,6 %," vyčíslil rezort v materiáli. Najvýznamnejšiu položku predstavujú výdavky na dôchodkové dávky, ktoré by mali z budúcoročného rozpočtu ukrojiť 8,14 miliardy eur.

"V roku 2021 dosiahnu výdavky kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR 3,28 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 12,1 %," dodali v materiáli. Tri výdavkovo najväčšie programy sa zameriavajú na sociálnu inklúziu, aktívne opatrenia na trhu práce a tvorbu a implementáciu politík.

Na program Sociálna inklúzia by chcela vláda budúci rok minúť 2,79 miliardy eura. "V roku 2021 sa rozpočtuje na pomoc v hmotnej núdzi suma 163 miliónov eur," spresnil rezort. V návrhu budúcoročného rozpočtu sa takisto nachádza 990 miliónov eur na výdavky na podporu rodiny. Najväčšou položkou je rodičovský príspevok – rozpočet ráta so 143.000 poberateľmi, pre ktorých vyčlenil 593 miliónov eur. "Ďalším nástrojom štátnej podpory rodiny je prídavok na dieťa, ktorý sa rozpočtuje vo výške 347 miliónov eur pri predpokladanom počte zhruba 1,1 milióna nezaopatrených detí," dodali v materiáli.

V kapitole MPSVR tiež vláda navrhla rozpočtovať 362 miliónov eur na štátom platené poistné. Ďalších približne 482 miliónov eur chce vláda vyčleniť na program kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Na podporu sociálnych služieb sa v návrhu rozpočtuje celkovo 177 miliónov eur. V budúcoročnom rozpočte by chcela vláda tiež vyčleniť 310 miliónov eur na 13. dôchodky, 155 miliónov eur na nesystémové dávky sociálnej inklúzie a 118 miliónov eur na financovanie starostlivosti v štátnych a neštátnych centrách pre deti a rodiny. "Zdroje EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu slúžia v rámci sociálnej inklúzie na podporu sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb a rozpočtujú sa vo výške 1,45 milióna eur," doplnil rezort.

Na politiku zamestnanosti navrhla vláda budúci rok vyčleniť 284 miliónov eur, z čoho 247 miliónov eur predstavujú zdroje EÚ a spolufinancovanie. Na služby zamestnanosti na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie navrhla vláda vyčleniť zo štátneho rozpočtu 32,8 milióna eur. Na vytváranie nových pracovných miest by chcel štát minúť takmer štyri milióny eur.

Na administratívne a ostatné výdavky podriadených organizácií ministerstva práce vláda navrhla vyčleniť takmer 187 miliónov eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.